top of page

Ambitionen, missionen og DNA'en

thumbnail_IMG_0262.jpg

Ambitionen

Du sidder med vores ambition i hånden. Den er skrevet, for at sætte ord på hvad vi gerne vil være og for at du kan forestille dig, hvordan du ser dig selv hos os.
Vores ambition er ikke konkret, målbar eller har en deadline. Hvis vi lykkedes med den, så former ambitionen rammerne om vores innovation og indsats og derigennem formes den rejse vi har valgt at stige om bord på.
Ambitionen handler om den lille cirkel – os i SiteHub. Mennesker som har meget forskellige liv og baggrunde, mennesker der arbejder sammen hver dag. Og det handler om den store cirkel – at vi alle også har vigtigere ting i livet end arbejde – familie, venner, fritidsinteresser eller andet.
En del af ambitionen er, at skabe mening med den tid vi bruger i den lille cirkel – nemlig, at vores arbejde skal give mening, gøre en forskel og give næring til den store cirkel.
Ambition har rod i vores vision om, via teknologi og teams, at skabe en bedre byggebranche med professionel logistik og byggepladsdrift. Og en vision om en markant mere bæredygtig branche.

IMG_5996.jpeg

Missionen

SiteHub håndterer den samlede proces for materialer og affald - og dokumenterer materialernes rejse fra vugge til vugge på byggepladsen

SiteHub udspringer af en stærk vision om at give kunderne byggepladser, der er sikre, bæredygtige og effektive.
Vi tager ansvaret for den kombinerede byggepladslogistik og driften af byggepladsen via erfarne eksperter, samt software, der integrerer eksisterende teknologi med enkle processer.
For os er det vigtigt at møde kunderne, hvor de er nu, og hjælpe dem med at overgå til en mere effektiv, renere og industrielt drevet metode til at køre logistikken på byggepladsen, samt driften, og derved øge produktiviteten og reducere spildet af materiale.
SiteHub bygger på indsamlede data og erfaring fra tusindvis af håndterede leverancer, nogle af de mest logistisk set komplicerede pladser i Danmark, samt indgående feedback fra både bygherrer, leverandører og entreprenører.

thumbnail_IMG_0256.jpg

Vores DNA

Ambitionen bliver synlig gennem vores DNA:
●MOD
●INDSATS
●HOLDET
●KUNDEN
Vi er af den overbevisning, at på trods af alle vores forskelligheder,  så deler vi både individuelt og som gruppe det fælles DNA, der driver vores ambition.
Det er vigtigt at understrege, at vi ikke alle kan have samme portion af vores ambition, vision og værdier, men vi kan se dem hos os alle.
Når vi hver dag tager hjem til vores familier, kan vi nikke genkendende til, at i dag var lidt bedre end i går for byggebranchen, og vi kan træde ud i den store cirkel med et styrket nærvær og fornyet energi.
I korte træk – en ambition om, at vi, ved at samle de rigtige mennesker om vores vision og fælles værdier, kan være med til at skubbe vores branche i en bedre retning, samtidig med, at vi har et balanceret arbejdsliv.

bottom of page