top of page

Dokumentation
ift. DGNB

Dashboard.png
DGNB_Web_01_edited.jpg

SiteHubs aktiviteter på byggepladsen understøtter 8 kriterier i DGNB’s Bæredygtighedscertificering af Nye bygninger og omfattende renoveringer.

 

SiteHub bidrager - direkte eller indirekte - til indhentelse af ca. 300 point. På den måde kan SiteHub med processer og aktiviteter hjælpe med at opnå ca. 10 pct. af en samlet DGNB-certificering. 

 

SiteHub indsamler dokumentation for materialer automatisk og digitalt undervejs i projektet. Det sker gennem integration til distributørerne på markedet,  herunder bl.a. SOLAR, BYGMA, STARK, Brdr Dahl, AO Johansen, XL med flere integrationer under udvikling.

 

SiteHubs tilstedeværelse på pladsen og håndtering af materialerne ind og ud af pladsen betyder ligeledes, at der fast foretages kvalitetskontrol for at sikre, at de rigtige materialer bliver anvendt på byggepladsen samt visuelt inspiceres ift fugt. Det samme gælder ligeledes for håndtering,  kontrol og sortering af de materialer, der ender som affald eller genbrug. 


Endelig har SiteHub mulighed for at understøtte en række af de processer, der vedrører cirkulær økonomi i byggeriet, som i flere tilfældet bliver særskilt belønnet med point i certificeringssystemet. Ved en tidlig inddragelse i projektet har SiteHub mulighed for at identificere genbrugsmaterialer og -produkter, som kan genbruges i det konkrete projekt eller videresælges til andre projekter. 

"Der er ingen håndværkere, der har valgt deres fag for at ende op som bogholdere på byggepladsen"

Skærmbillede 2022-12-08 kl. 20.10.44.png

SiteHub bidrager konkret til DGNB

PRO 2.1 Byggeplads / Byggeproces

SiteHubs processer omkring minimering og sortering af affald gør det muligt at indhente 35 point under indikator 1. Herudover gør SiteHubs tilgang det muligt at opnå en cirkulær bonus på 10 point gennem reduktion af mængden af genereret affald på byggepladsen.

PRO 2.2 Dokumentation af kvalitet i udførelsen

SiteHubs modtagekontrol og datafangst omkring leverancer til byggepladsen medvirker til at skabe en automatisk proces, som understøtter den løbende kvalitetssikring af de anvendte byggematerialer på pladsen. Det omfatter i alt 20 point. 

PRO 2.2. Fugthåndtering

SiteHubs håndtering og sikre opbevaring af materialer på byggepladsen bevirker, at der kan indhentes 10 point.

ENV 1.1 Livscyklusvurdering

SiteHub bidrager til udarbejdelsen af den endelige livscyklusvurdering ved hjælp af dokumentation af materialedata, herunder mængder, type og tilhørende dokumentation.

SiteHub bidrager konkret med dokumentation og beregning for fase A4 og A5, hvilket udgør 10 point.

 

ENV 1.2 Miljøfarlige stoffer

SiteHub foretager allerede i dag modtagekontrol og kvalitetssikring af en lang række materialer på daglig basis. Det betyder, at SiteHub har mulighed for at foretage en løbende kontrol af materialerne på byggepladsen og en kontrol af, hvorvidt de anvendte materialer også stemmer overens med den fastsatte kravliste for anvendte byggematerialer.

SiteHub bidrager under ENV 1.2 til at sikre dokumentation og løbende materialekontrol på byggepladsen og understøtter dermed et valg af kvalitetstrin 3 eller 4 i certificeringen.

 

ECO 1.1 Totaløkonomi

Ved inddragelse  tidligt i processen har SiteHub mulighed for at identificere genbrugsmaterialer og -produkter i den eksisterende bygning eller fra andre relevante byggeprojekter, som med fordel kan genbruges eller genanvendes i den nye bygning eller videresælges til andre projekter.

 

Med SiteHubs tilgang til genbrug og genanvendelse er det muligt at sikre en cirkulær bonus op til 10 point.

 

TEC 1.6 Nedtagning og genanvendelse

Her vil SiteHub medvirke til at identificere materialer til genbrug eller genanvendelse og forestå håndtering af disse materialer før og under byggeprocessen, herunder en digital registrering af de enkelte materialer, som udvælges til genbrug og genanvendelse.

 

SiteHubs processer på pladsen og aktiviteter kan derfor - afhængig af muligheder og målsætning for projektet - bidrage direkte og indirekte op til 70 point. 

 

TEC 1.8 Dokumentation med miljøvaredeklarationer

SiteHubs integrationer understøtter dermed en automatisk indsamling af EPD’ere på projektet, som afhængig af ovenstående krav, kan give op til 100 point til det samlede projekt.

Skal vi hjælpe med dit projekt? 

bottom of page