top of page

Dokumentation
ift. klimakrav i Bygningsreglementet (BR18)

Dashboard.png
Skærmbillede 2022-12-08 kl. 12.43.58.png

Fra 1. januar 2023 kommer der nye klimakrav i Bygningsreglementet. Det betyder, at der skal foretages en klimaberegning - en livscyklusvurdering - af alle nye byggerier. Derudover skal alle nye bygninger over 1.000 m2 holde sig under en grænseværdi på 12 kg/CO2/m2. 

Det betyder, at den udførende skal samle og levere dokumentation om mængder og typer af materialer, som skal bruges i den endelige beregning.

SiteHub indsamler dokumentation for materialer automatisk og digitalt undervejs i projektet. Det sker gennem integration til distributørerne på markedet,  herunder bl.a. SOLAR, BYGMA, STARK, Brdr Dahl, AO Johansen, XL med flere integrationer under udvikling.

Som

"Der er ingen håndværkere, der har valgt deres fag for at ende op som bogholdere på byggepladsen"

Skærmbillede 2022-12-08 kl. 20.10.44.png

SiteHub bidrager konkret til BR18

Klimaberegning (LCA)

SiteHub bidrager til udarbejdelsen af den endelige livscyklusvurdering ved hjælp af dokumentation af materialedata, herunder mængder, type og tilhørende dokumentation.

SiteHubs platform understøtter en automatisk dokumentation af en række forhold, som er relateret til materialer, som føres ind eller ud af byggepladsen. På den måde opsamles, digitaliseres og dokumenteres en tidskrævende del af de nye klimakrav løbende undervejs i projektet.

EPD og relevant dokumentation

Gennem SiteHubs direkte integration til leverandørerne bliver det muligt ved afslutningen af projektet digitalt at indsamle den relevante dokumentation, herunder EPD’ere, som er påkrævet for de materialer, som er blevet leveret til projektet.

 

Skal vi hjælpe med dit projekt? 

bottom of page