top of page

Dokumentation
ift. Den Frivillige Bæredygtigheds-klasse (FBK)

Dashboard.png
maxresdefault.jpg

SiteHubs aktiviteter på byggepladsen understøtter flere dokumentationskrav, som indgår i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. 

 

SiteHub bidrager til tre af de i alt 9 krav, herunder dokumentation i henhold til livscyklusvurdering, ressourceanvendelse på byggepladsen og problematiske stoffer. 

 

SiteHub indsamler dokumentation for materialer automatisk og digitalt undervejs i projektet, herunder også dokumentation for problematiske stoffer. Det sker gennem integration til distributørerne på markedet,  herunder bl.a. SOLAR, BYGMA, STARK, Brdr Dahl, AO Johansen, XL med flere integrationer under udvikling.

 

SiteHub forestår en løbende registrering og måling af ressourceforbruget på pladsen, herunder både transport til og fra byggepladsen, energi- og vandforbrug på pladsen samt registrering og måling af affald. I den forbindelse forestår SiteHub håndtering,  kontrol og sortering af de materialer, der ender som affald eller genbrug. 


Endelig har SiteHub mulighed for at understøtte en række af de processer, der vedrører cirkulær økonomi i byggeriet, som i flere tilfældet bliver særskilt belønnet med point i certificeringssystemet. Ved en tidlig inddragelse i projektet har SiteHub mulighed for at identificere genbrugsmaterialer og -produkter, som kan genbruges i det konkrete projekt eller videresælges til andre projekter. 

"Der er ingen håndværkere, der har valgt deres fag for at ende op som bogholdere på byggepladsen"

Skærmbillede 2022-12-08 kl. 20.10.44.png

SiteHub bidrager konkret til FBK

Ressourceforbrug på byggepladsen

SiteHub har mulighed for at for at foretage måling af energiforbruget (diesel og/eller el) på de konkrete maskiner, der er i anvendelse på byggepladsen undervejs i projektet.

Herudover kan SiteHub ved hjælp af bl.a. sensorer forestå løbende registrering og måling af energi- og vandforbrug på byggepladsen.

Med SiteHubs platform bliver alle leverancer modtaget på byggepladsen registreret og dokumenteret. Det betyder, at dokumentationen af leverancer indeholder en specifikation af de konkrete materialer, transportform, afstand kørt samt et estimeret CO2-forbrug baseret på det angivne køretøjs udledninger. Dokumentationen omfatter dermed den ‘rigtige’ transportkæde og ikke generiske ruter. Dette omfatter både leverancer af materialer fra producent, distributør samt nærlager. 

SiteHub forestår desuden affaldshåndtering, herunder sortering i diverse fraktioner, som gør det muligt at registrere og dokumentere mængder fordelt på så mange fraktioner som muligt over projektets levetid. 

Alle data bliver løbende opdateret og præsenteret i det opsatte dashboard for projektet. 

Livscyklusvurdering

SiteHub bidrager til udarbejdelsen af den endelige livscyklusvurdering ved hjælp af dokumentation af materialedata, herunder mængder, type og tilhørende dokumentation.

 

Dokumentation af problematiske stoffer

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse stiller ligeledes krav om, at sikkerhedsdatablade afleveres for alle materialer, hvor der der er krav om dette i forhold til kemikalie- og arbejdsmiljølovgivningen. Det skal ligeledes angives, hvor i bygningen, at materialerne er placeret. 

 

I langt de fleste tilfælde modtager SiteHub information om slutlokation for materialerne i forbindelse med leverancen. Denne information lagres sammen med de øvrige data og giver mulighed for at kunne angive slutlokation for materialer med sikkerhedsdatablade.

 

Skal vi hjælpe med dit projekt? 

bottom of page