top of page

Vi søger en erfaren Senior Projekt-/Entrepriseleder med solid baggrund fra byggebranchen, gerne top-10 aktører. I denne centrale rolle vil din ekspertise være afgørende, når det kommer til at drive projekter inden for byggepladslogistik i samarbejde med de øvrige interessenter på byggepladsen.

Om SiteHub

SiteHub er en service- og teknologivirksomhed, der er specialiseret i at levere bæredygtig byggepladslogistik gennem vores tre kerneområder: teknologi & data, byggepladslogistik og byggepladsdrift. Vi leverer også nærlagerkapacitet og en softwareplatform, der understøtter vores kunder i at etablere sikre, effektive og ikke mindst bæredygtige byggepladser.

Om jobbet

Din rolle er afgørende når det kommer til planlægning, styring og implementering af forskellige byggepladslogistiske projekter. Du vil også spille en central rolle i integrationen af vores kunders bæredygtighedsinitiativer i logistikbeslutningerne, som også kan indebære en brobygning til vores software platform, hvis udviklingsbehov eller effektivisering af logistiske flows identificeres. Det tekniske sørger vores produktteam for.

Du vil være involveret i projekter inden for forskellige typer af byggeri, hvilket kræver, at du er fagligt ambitiøs, selvstændig i din tilgang til arbejdet og komfortabel i både uformelle atmosfærer på byggepladsen og mere formelle og strukturerede beslutningsmøder med interessenter såsom bygherrer, rådgivere og formænd.

Din dagligdag er alsidig og varieret. En dag kan du være dybt engageret i udarbejdelsen af tidsplaner og rapporter på vores kontor i Glostrup, mens du den næste dag går rundt på byggepladsen for at følge op på leverancer og løse eventuelle problemstillinger, samtidig med at du deltager i møder i skurbyens kontorfællesskab. Din dag er fyldt med spændende udfordringer, hvor du gerne skal være et skridt foran og kunne forudsige, hvordan ændring i planen kan påvirke hele projektet.

 

Dine kerneopgaver i SiteHub omfatter bl.a. følgende:

-           Planlægning, styring og opfølgning på byggelogistiske projekter fra start til slut.

-            Overvågning af økonomi og ressourcer (herunder evt. under-entreprenøraftaler) samt sikring af lønsomhed i logistikprojekterne.

-           Prioritere egne opgaver og samtidig understøtte logistikken, bevare roen og bidrage til den gode tone.

-            Se de kommercielle muligheder og udvikling af samarbejdsrelationer.

-            Projektrapporteringer (ad-hoc, månedlig).

-            Kvalitetssikring af og bidragende til at sætte standarder for vores projektmodel og processer.

 

Om dig

Vi forestiller os at du ved, at en gnidningsløs gennemførelse af hvert projekt ikke blot kræver et stærkt planlægningsgen og et uovertruffet overblik, men også mestre at jonglere med flere aspekter, herunder også entrepriseaftaler og kontraktforhold.

Samtidig har du:

  • Erfaring inden for byggebranchen og god forståelse for dens processer og udfordringer er afgørende, hvor en håndværksmæssig, bygningskonstruktør eller ingeniør lignende baggrund er en fordel.

  • Solid baggrund inden for projektering, økonomistyring og rapportering af projekter med tidskritiske leverancer.

  • En metodisk tilgang, der sikrer effektive arbejdsgange og projekt implementeringer.

  • Næse for at være proaktiv i forhold til at afdække behov og muligheder for løsning af udfordringer.

  • Muligvis kendskab til begreber som ESG eller CSRD og ellers er vi forberedt på at tage den rejse sammen.

 

Du bruger din empatiske og relation skabende tilgang til ledelse og trives i samarbejde med et tværfagligt team af logistikkolleger, entreprenører og kunder, hvor også dine gode kommunikations- og forhandlingsevner kommer i spil.

 

Samarbejde er vigtigt, og du har derfor en positiv og inddragende tilgang til dine kollegaer og samarbejds-relationer. Du kan skære igennem og effektivt træffe beslutninger ved behov, altid med sigte på at opnå bæredygtige resultater i og for samarbejdet - også selvom jobbet løses i selvstændige rammer.

 

For os er det vigtigt at møde kunderne hvor de er og samtidig hjælpe dem med at reducere spild af håndværkertimer såvel som materialer. Mod, Indsats, Kunden og Holdet er en del af vores DNA, som vores ansatte er med til at videreudvikle og dermed bidrager til at skabe den gode kultur og samarbejde på tværs.

Udover attraktive ansættelsesforhold, tilbyder vi:
- Et godt arbejdsmiljø, hvor du selv er med til at præge din egen udvikling.
- Et stærkt kollegaskab, hvor vi hjælper hinanden på tværs.
- En ung og dynamisk virksomhedskultur, hvor vi er fælles om at forme organisationen.
Tøv ikke med at sende dit motiverede C.V til vores HR og administrationschef Trine Sander på
job@sitehub.dk. Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte vores Head of PMO Mette Ankerstjerne på 6062 7449.
Vi holder løbende ansættelsessamtaler og tager opslaget ned når vi var fundet den rette kandidat.
Det er en forudsætning at du kan tale, skrive og forstå dansk af hensyn til vores kunder.
Vi glæder os til at høre fra dig!

bottom of page