top of page

360 graders logistikanalyse

BESKRIVELSE: Den fulde analyse af enten store projekter eller virksomhedens projekt- / portføljestrategi, for at afdække prioriterede indsatsområder samt forventet afkast. 

 

VARIGHED: Fastlægges i samarbejde med Kunden - varighed er kunde- og/eller projekt specifikt

 

KUNDE & SITEHUB RESSOURCER: Projektspecifikt

 

EKSEMPEL PÅ AGENDA:

Masterplan, Kunde-, Logistik-, Teknologi- samt Organisationsanalyse

 

MASTERPLAN ANALYSE:

 • Byggesagens/Byggesagernes udførelsesperiode – i prioriteret rækkefølge efter muligheder og begrænsninger

 • Byggesagens/Byggesagernes alternative udførelse – i prioriteret rækkefølge for at opnår bedste mulige flow/byggetakt

 • Logistikplan – overordnet – i forhold til ovenstående. Fælles Logistik ift trafik, affaldssortering, oprydning og muligvis kantine- samt mandskabsby

 • Teknologianalyse af alle deltagende parter, ift at identificere effektiviseringer via integrationer

 • Fuld Mikkelsen og Riis 5 * 5 analyse

 

Mikkelsen & Riis 5 * 5 Analyse

 

Masterplan

Udarbejdelse af masterplan indeholder følgende.

 • Byggesagernes udførelsesperiode – i prioriteret rækkefølge efter muligheder og begrænsninger

 • Byggesagernes alternative udførelse – i prioriteret rækkefølge for at opnår bedste mulige flow/byggetakt

 • Logistikplan – overordnet – i forhold til ovenstående

 • Masterplanen vil blive udarbejdet på baggrund af nuværende tids grundlag.

 

ORGANISATIONSANALYSE:

Analyse indeholder følgende – på overordnet niveau.

 • Mikkelsen og Riis 5 * 5 analyse for klarlægning af organisationens udfordringer og muligheder i forhold til det samlede projekt/portefølje

  

 1. Interessenter

  • Anvendelse og ejerskab

  • Vilje og drivkraft

  • Ressourceydelse

  • Formel godkendelse

  • Almen accept

 2. Projektopgaven

  • Behov og nyttemål

  • Omfang og indhold – idégrundlag

  • Projektets mål og produkter

  • Forandring

  • Tidsramme

 3. Ressourcer

  • Kompetencer

  • Personer

  • Faciliteter

  • Materialer

  • Penge

 4. Projektledelsen

  • Anvendelse og ejerskab

  • Vilje og drivkraft

  • Ressourceydelse

  • Formel godkendelse

  • Almen accept

 5. Projektets omgivelser

  • Marked

  • Teknologi – eksisterende

  • Omgivende systemer

  • Fysisk miljø

  • Regelsæt, normer – lovgivning

 

ØKONOMI: Projektet kan estimeres via en indledende analyse og derefter prisættes som fastpris projekt, eller direkte som et konsulent projekt, hvor der afregnes i henhold til ressourceindsatsen løbende.

bottom of page