top of page

SITEHUB TEKNOLOGI

Tech overview.png
Site booking image for website EN_edited

Hvad vi søger at afhjælpe​

 • >10% materialespild​

 • >11% spildt håndværkertid, lav effektivitet​

 • Tab/tyveri af materialer​

 • Uforberedte leverancer og forsendelser​

 • Manglende overblik​

Hvordan vi gør det​

Alle leverancer og forsendelser bookes i SiteHubs brugervenlige app, eller automatisk via integrationer med materialeleverandører, og der foretages kvalitetskontrol ved ankomsten, hvilket sparer håndværkertid. Der kan også bookes en ny leverance, hvis der ankommer en uanmeldt forsendelse. ​

Samtidig registreres andre hændelser, som gravearbejde og tilstedeværelse af tungt maskineri, så der dannes et komplet overblik over dagens begivenheder. ​

Medarbejdere på kontoret har det fulde overblik i desktop-appen og kan ved hjælp af brugervenlige og altid opdaterede dashboards nemt se fremdrift og eventuelle problemer, så der kan skrides til handling i nødvendigt omfang.

sitebooking
Integrationer & partnere image for website DA.png

Hvad vi søger at afhjælpe​

 • Uensartede data fra mange kilder ​

 • Datatab og manuelle processer​

 • Spildt arbejdstid – lav effektivitet​

Hvordan vi gør det​

SiteHub samarbejder med en række af branchens virksomheder for at levere det fulde datasæt og overblik til bygherrer og entreprenører. Vi integrerer til bl.a.  affaldsplatforme, materialeleverandører, leverandører af IoT-data og sensorer, og transportvirksomheder. 

Via vores åbne API, kunstig intelligens og Machine Learning opsamler, beriger og udveksler vi data i vores partnernetværk til gavn for projektets dokumentation. ​ Vi modtager digitalt ordrebekræftelser på samtlige materialer til et givet projekt fra nogle af Danmarks største materialeleverandører og beriger de indkommende data med de forskellige data som certificeringer mv.  ​

Vi affotograferer også følgesedler for alle leverancer, så leverandør, materialetype og –mængde, samt afsendelseslokation samt destination registreres på vores platform. ​Således kan vi udstyre entreprenørerne med berigede digitale kopier af deres følgesedler.​

parther network
Materialer & LCA image for website DA_ed

Hvad vi søger at afhjælpe​

 • Administrativt arbejde til brug for LCA/ESG/CSRD/EU taksonomi rapportering​

 • Fejl i materialeleverancer​

 • Ingen kontrol af fremdrift

Hvordan vi gør det​

Indkommende byggematerialer registreres på platformen. Dermed kan der nemt genereres en fuld materialeliste (mængde og type) til brug for udarbejdelse af bl.a. byggeriets LivsCyklusAnalyse (LCA), uden at hvert enkelt håndværkerfirma skal holde styr på egne leverancer og materialeforbrug.​

Samtidig integrerer SiteHubs platform til de større leverandører, og de enkelte materialer kobles til bæredygtighedsdokumentation og –certifikater, hvilket sparer administrativt arbejde. ​

materials
Affald & re-ssourcer image for website D

Hvad vi søger at afhjælpe​

 • Øgede krav til affaldssortering og –sporing​

 • Lovkrav om affald som del af LCA A4​

 • >8% håndværkertid ”spildt på spild”​

 • Rapporteringskrav  til CSRD, DGNB osv.​

Hvordan vi gør det​

Materialespild og affald i byggeprocessen er også en vigtig del af LCA-beregningen, og SiteHub har derfor stort fokus på at sikre en effektiv ressourcehåndtering, både fysisk på pladsen og i vores software- og hardwareløsninger. Vores software dokumenterer således de nøjagtige mængder af affald. ​

Via API integration med samarbejds-partnere får vi nøjagtige data om affaldsmængder pr. fraktion, genanvendelsesgrader og CO2 emission – alt sammen data, bygherrer og entreprenører har brug for fra 1.1.2025.​

waste & re-sources
Sensorer, IoT & Alert engine image for website DA.png

Hvad vi søger at afhjælpe​

 • Krav om inddragelse af A4 og A5 i LCA’en​

 • ESG og CSRD​

 • Lokale miljøkrav​

 • Sikkerhed og sundhed på og omkring byggepladsen​

 • Spildtid, lav effektivitet​

Hvordan vi gør det

SiteHub har indgået en række partnerskaber med leverandører af IoT sensorer og de dermed forbundne data, der stilles til rådighed gennem SiteHubs platform.​

SiteHubs data tower er udstyret med sensorer, der måler forurening, støj og andre miljøfaktorer. Hvis f.eks. støjniveauet overstiger grænseværdien, udsendes automatisk en notifikation.​

Der er også monteret kameraer på datatårnet, der filmer alle ankommende lastbiler, registrerer nummerplader og – via AI – køretøjstype. Vigtige data for LCA-udarbejdelsen.

Derudover kan vi montere kameraer, der overvåger affaldscontainerne. Ved hjælp af AI registreres automatisk, hvilken type affald, der er i hver container, og hvor fyldt containeren er. Således har logistikledelsen det fulde overblik over, hvornår der skal bookes afhentning af containere, og hvor meget materiale, der sendes. 

sensors
Data & Dashboards image for website DA-EN.png

Hvad vi søger at afhjælpe​

 • Øgede krav til rapportering​

 • Lovkrav vedr. A4/5, ESG og EU taksonomi​

 • Øget administrationsbyrde​

 • Manglende benchmarks på projekter​

Hvordan vi gør det ​

SiteHub tilbyder en række intuitive dashboards, hvor de indhentede data præsenteres i et overskueligt og forståeligt format, og som alle opdateres i realtid. Logistiklederne på byggepladsen benytter sig typisk mest af et Daily Operations dashboard, hvor de kan se fremdrift i forhold til dagens planlagte begivenheder, spotte problemer og dykke ned i detaljer om enkeltleverancer. ​

Af andre dashboards kan bl.a. nævnes Affald, hvor der redegøres for mængden af de forskellige affaldsfraktioner, genanvendelsesgrader og CO2-udledning, og Certificates, hvor hvert enkelt produkt er registreret med detaljeret information, herunder EPD hvis til rådighed. SiteHubs Machine Learning bruger bl.a. elektroniske ordrebekræftelser til automatisk at knytte de relevante data til leverancen, hvilket letter bæredygtighedsrapporteringen.​

data and dashboard
bottom of page