top of page

13. januar 2022

Version opdateret den

KUNDEPORTAL

Bestilling af materialer - direkte levering

Sådan bestiller du materialer til direkte levering på byggepladsen. Få en beskrivelse af processen, hvor materialer bestilles fra distributør eller producent til direkte levering på pladsen

Bestilling af materialer - direkte levering
1. Book tid til levering

 • Materialer til direkte levering oprettes i sitebooking.dk, og anmeldes i god tid før leveringstidspunktet.

 • Den ansvarlige entreprenør sender bestilling til SiteHubs Logistikteam på pladsen med oplysninger om nedenstående. SIteHub vil herefter være behjælpelige med at oprette leverancen på sitebooking.dk • Entreprenøren skal levere følgende oplysninger forud for levering:


 • Dato og leveringstidspunkt

 • Afsender (hvem leverer materialerne)

 • Modtager (hvem er modtager af materialerne på pladsen - vigtigt med telefonnummer på modtager)

 • Detaljer om leverancen, herunder omfang, indhold og særlige forhold, som SiteHub skal være opmærksomme på i forbindelse med modtagelsen

 • Område (hvad er den endelige destination for materialerne på pladsen, eks. 5 sal, zone 1)

 • Vogntype (hvordan bliver materialerne leveret)


 • NB: Angiv særlige forhold omkring leverancen, som kan have betydning for logistikteamet ved modtagelse. Her kan det også angives, hvorvidt der er tale om en specialleverance med særlige behov til udstyr. NB: Entreprenøren er fuldt ud ansvarlig for specialleverancer, herunder specialudstyr, kran, mandskab m.v. til slutlokationen på byggepladsen.


 • Såfremt der er uklarheder eller mangler oplysninger til leverancen, kontakter SiteHubs logistikteam entreprenøren direkte på telefon eller mail med henblik på afklaring.


 • Entreprenøren kan i tvivlstilfælde kontakte SiteHubs logistikteam på byggepladsen.


 • Leverancen er nu registreret i sitebooking.dk og fremgår af oversigten over leverancer (bookings) på det enkelte projekt.
 • Såfremt der skulle ske ændringer til leverancen er det vigtigt, at SiteHubs Logistikteam får besked med det samme, da det kan have betydning for planlægningen omkring leverancerne på dagen.

2. Materialerne leveres på byggepladsen

 • Leverandøren ankommer og aflæsser materialerne i modtageområdet (slusen), hvor SiteHubs Logistikteam tager imod leverancen.

 • SiteHub foretager en visuel kontrol af materialerne ved modtagelsen ved kantsten med henblik på at kunne identificere eventuelle skader.

 • Eventuelle skader resulterer i, at SiteHub udfærdiger en afvigerapport, hvor skaden dokumenteres med foto. Herudover kontaktes entreprenøren på telefon.

 • SiteHub kontrollerer følgesedlen og sammenholder med materialerne. Leverancen dokumenteres med foto ved kantsten via SiteHub Mobile.

 • Entreprenøren modtager en SMS, når SiteHubs Logistikteam bekræfter modtagelsen af materialer.

 • NB: Det er fortsat Entreprenørens ansvar overfor Leverandøren, ift eventuelt manglende materialer


3. Materialerne bæres ind

 • SiteHubs Logistikteam transporterer materialerne ind på byggepladsen til den angivne slutlokation / drop point.


 • NB: Entreprenøren er fuldt ud ansvarlig for special leverancer, herunder specialudstyr, kran, mandskab m.v. til slutlokationen på byggepladsen.

 • Såfremt der ikke er angivet en slutlokation / droppoint på leverancen, kontaktes entreprenøren direkte på telefon med henblik på afklaring.

 • SiteHubs Logistikteam placerer materialerne på den aftalte slutlokation /drop point og dokumenterer leverancen med foto.

 • Entreprenøren modtager SMS, når materialerne er fremme.


4. Modtagekontrol

 • Det er entreprenørens ansvar at foretage endelig kvalitetssikring af materialerne, når de er ankommet på slutlokationen / drop point.

 • Såfremt der er synlige udvendige fejl eller mangler tilknyttet til de leverede materialer, som ikke er omfattet af den modtagekontrol og dokumentation, som SiteHub har gennemført ved ankomst, kan entreprenøren kontakte leverandøren med henblik på afklaring. Det er således ikke SiteHub eller Bygherres ansvar at varetage reklamation.

 • Såfremt der er en skade forårsaget under indbæring, som SiteHubs logistikteam ikke har registreret, kan entreprenøren gøre opmærksom på dette og registrere denne med fotodokumentation.bottom of page