top of page
Search

Når Verden går over budget

1,7 gange over budget. Det kan jo ske for de fleste på en juli-måned, når der har været behov for rigtig mange is. Det sker også engang imellem for byggeriet. 4 gange over budget. Joooh, det kan også finde sted. Nok ikke så tit alligevel. Og slet ikke måned efter måned, år efter år. Så lukker banken til sidst for kortet og sender dine sidste ejendele på tvangsauktion. Desværre er det tilfældet, når vi kigger på jordens ressourcer.

Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day er betegnelsen for den dag, hvor vi har brugt det bæredygtige antal ressourcer for det igangværende år. Jordens budget. Hvis jordens befolkning levede fuldt ud bæredygtigt, ville datoen være den 31. december. Det gør vi ikke. Vi bruger langt flere ressourcer end dem, der bliver genereret på et år. Så i 2021 var Earth Overshoot Day den 29. juli. Det betyder, at vi i gennemsnit bruger ressourcer svarende til, at vi havde 1,7 jordklode til rådighed. Så dermed er vi i år - globalt set - på vej til at gå 1,7 gange over vores budget.


Det er vel at mærke det globale gennemsnit. Mange lande bruger faktisk langt mere. Indonesien er det land, der kommer tættest på en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, med en dato den 18. december. I den anden ende ligger Qatar i toppen - og med en dato den 9. februar betyder det, at Qatar næsten forbruger en mængde ressourcer svarende til, at vi havde 11 jordkloder til rådighed. Danmark har dog også en en placering i toppen, som den 9. mest forbrugende land. Med en dato for Danmark den 26. marts, betyder det, at Danmark forbruger ressourcer svarende til, at vi har 4 jordkloder til rådighed.Byggeriet spiller en væsentlig rolle

4 gange over budget. Ikke blot en enkelt måned. Men år efter år. Her er der ikke mulighed for, at banken kan lukke kortet og forbrugsfesten ned. Faktisk tværtimod. For fremskrivningerne viser, at forbruget af naturressourcerne vil stige over de kommende år. Det forventes, at den hurtigt voksende verdensbefolkning og levestandard vil medføre en stigning i efterspørgslen allerede i 2030 på 50 % mere energi, 40 % mere vand og 35 % flere fødevarer.


Og byggeriet spiller en helt central rolle. For ifølge FN bruger byggeriet 1/3 af alle ressourcer i verden. I takt med en stigende global urbanisering, vil byggeriet i de kommende år kræve en endnu større del af jordens naturressourcer. Alene i Kina estimerer man, at der bygges etagemeter svarende til mere end Londons størrelse. 2 millioner m2. Hvert år.

Det sætter pres på ressourcerne. Og ressourcerne er knappe. Det kan i dag allerede ses ift. til sand, der kan bruges til byggeri - eksempelvis beton - som er ved at slippe op, hvilket allerede vil få betydning for hastigheden af byggeri fra 2060. Hvis udviklingen ikke vendes, vil materialer blive gradvist dyrere i takt med, at de tilgængelige ressour­cer svinder ind og i sidste ende forsvinder. Allerede i dag kan vi jo alle mærke konsekvenserne af stigende materialepriser.


Fokus på at mindske spild, genbrug og genanvendelse

Derfor er det vigtigt, hvordan vi bruger og genbruger ressourcerne i byggeriet. Mellem 7 og 15 pct. af materialerne går til spilde i udførelsesfasen. Nye, jomfruelige materialer ryger ud med affaldet. Enten pga. vejrlig, ombygning eller almindelige fejl. Det er et kæmpe tal, når man tager i betragtning, at byggeriets står for 1/3 af det samlede træk på naturressourcerne - og dermed har væsentlig andel i overtrækket på kontoen. En andel, der kun forventes at blive større de kommende år.


Der er et kæmpe potentiale i at reducere spildet på byggepladserne rundt omkring i verden. Hertil kommer selvsagt et potentiale fra at genbruge og genanvende byggematerialer fra interimtræ til beton. Men inden vi genbruger og genanvender, kan vi faktisk reducere efterspørgslen på ressourcer med op mod 15 pct. ved at bruge dem rigtigt og reducere spildet. Det svarer til, at vi lader pengene stå på kontoen.

Så hvis nu Jorden havde en ansvarlig bank, så var her et første skridt i en plan, hvor man kunne skrue ned for overtrækket på kontoen.


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page