top of page

Kortlægning af spild i byggeriet

BUILD - Aalborg Universitet - har netop sikret læsningen til sommerferien med den seneste rapport, som kortlægger spild i byggeriet. Det er et omfattende stykke arbejde, som BUILD har bedrevet, og det kommer hele vejen rundt om de mange former for spild af ressourcer og arbejdskraft i byggeriet. Det er kernestof for SiteHub, som også aktivt har bidraget med viden og erfaring til forfatterne bag rapporten.


Shed no tears

Man skal ikke græde over spildt mælk. Men omfanget af spild af tid og materialer i byggeriet er ofte til at græde over. Særligt i en verden, hvor vi hurtigt bevæger os mod ressourceknaphed på en lang række af de materialer, som er forudsætninger for de bygninger, som vi opfører i dag. Men i særdeleshed også i en branche, hvor vi øjeblikket får en forsmag på nogle af konsekvenserne i form af høje materiale- og timepriser. Det bliver lige pludselig relevant, hvad tingene koster. Og det bliver også pludselig relevant, at man passer på materialerne, når man har modtaget dem. For dels er de dyre, men en eventuel erstatning kan også være lang tid undervejs. Det samme gælder håndværkernes tid på pladsen - den er heller ikke gratis.Så spild betyder noget - og betydningen er først ved at gå op for byggebranchen. Der er nemlig penge at hente i reduktionen af spild. I energibranchen taler man om First Fuel. Det dækker den energi, som man ikke forbruger. Det er her energibesparelserne sikrer, at der er energi til alt det andet, som vi forbruger. På samme vis kan man også tale om First Resources i byggeriet. Det er her, at vi finder den ekstra tid og de ekstra materialer- ganske enkelt ved at reducere spildet.


Datagrundlaget skal på plads

Det er nok lettere sagt end gjort. Og i første omgang handler det også om at kunne identificere årsagerne til spild.


En af de væsentlige pointer i rapporten fra BUILD er, at der mangler data og viden om spild i byggeriet. Der er behov for et forbedret datagrundlag, som kan gøre det muligt at opgøre de mest udbredte former for spild samt målrette indsatser i forhold til at nedbringe omfanget af spild, hvad enten det viser sig at handle om specifikke udførelsestekniske forhold, om et forbedret projektmateriale eller har dybereliggende organisatoriske eller strukturelle årsager.


BUILD har taget et vigtigt første skridt med rapporten, som sætter spild på dagsordenen og understreger betydningen af en systematisk tilgang til indhentning af data. SiteHub er allerede i fuld sving med at skabe fundamentet for denne dataindsamling i samarbejde med ConTech Lab, så vi bliver klar over, hvad der kommer ind på byggepladsen, og hvad der ryger ud igen opgjort på de enkelte affaldsfraktioner. Derved bliver det muligt at opgøre spild i takt med byggeprocessen - og samtidig bliver det muligt at kvantificere de økonomiske og klimamæssige konsekvenser af processen på byggepladsen .


Det er yderst relevant i lyset af udviklingen i branchen for øjeblikket, men det får også betydning, når den Frivillige Bæredygtighedsklasse beder os om at opgøre ressourceforbruget på alle byggepladserne - store som små - fra 2023.


Så vi kan lige så godt komme i gang med at få styr på spildet - og her giver rapporten fra BUILD også gode anbefalinger til steder at starte.


Så god læselyst - og god sommer!

2021_06_17_BUILD_AAU_Spild_i_byggeriet
.p
Download P • 9.22MB

"Kortlægning af Spild i Byggeriet" er udarbejdet af BUILD / Aalborg Universitet på foranledning af Bolig- og Planstyrelsen og er medfinansieret af Realdania.

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page