top of page
Search

Hvorfor er materialelogistik bæredygtigt?

De mest bæredygtige materialer er dem, som vi ikke bruger! I øjeblikket er det mere relevant end nogensinde at udnytte ressourcerne optimalt, idet der aldrig har været så stor mangel på medarbejdere og materialer i byggeriet, som der er lige nu. Ved at reducere spild af materialer på byggepladsen til stort set nul og samtidig optimere håndværkernes tid, kan SiteHub gøre materialelogistikken bæredygtig og sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne på byggepladsen.


Historisk mangel på medarbejdere De seneste tal fra Dansk Industri taler for sig selv og bekræfter udviklingen i de seneste mange måneder. Men det er alligevel lidt vildt. Næsten hver anden virksomhed i byggeriet må sige nej til ordrer og er tvunget til at slippe foden for speederen, fordi de mangler medarbejdere til at løse opgaverne. Hertil kommer, at hver fjerde virksomhed står med en akut mangel på materialer, som betyder, at man bliver nødsaget til at sætte produktionen ned og sige nej til at tage flere projekter ind. Oven i hatten på det hele, kommer så prisen for både medarbejdere og materialer. Her går det kun en vej for tiden… og det er op.


Logistikken har afgørende betydning for ressourcerne

Byggeriet har set effekten af højkonjunkturer før. Men det har aldrig været så svært at finde medarbejdere og materialer, som det er lige nu. Derfor har det heller aldrig været mere aktuelt at fokusere på at bruge tiden og materialerne rigtigt - og udnytte alle ressourcer fuldt ud. Her er logistikken en afgørende faktor.


Det anslås, at op mod 10 pct. af alle materialer på byggepladsen går til spilde under et byggeprojekt. Det er det formelle tal, der ligger til grund for den frivillige bæredygtighedsklasse. Uformelt i branchen er de fleste vist enige om, at tallet for spild er noget højere i virkeligheden. Noget af spildet kommer fra ‘forsætlige’ kilder, herunder afskær af eksempelvis træ og gips. Men hovedparten af spildet kommer fra ‘uforsætlige’ kilder, hvor materialer bliver ødelagt af fugt under fejlagtig opbevaring, bliver skadet under en flytning eller helt forsvinder på pladsen og ender op under betegnelsen ‘svind’.


Et effektivt materialeflow kan reducere flowet

Men overvej lige, hvis man kunne reducere omfanget af spild på et byggeprojekt og hente ‘ekstra’ 10 procent af materialerne til et byggeprojekt. Det er en interessant tanke til alle tider, men nok særligt i en tid, hvor der er knaphed på materialer, og prisen begynder at kunne mærkes.


For SiteHub er det ikke længere en fjern tanke. Vi gør det allerede. Vi sørger for, at materialerne bliver leveret NÅR de skal bruges - og HVOR de skal bruges. Det betyder, at vi lige nu ikke har registreret nævneværdigt spild på vores projekt i Bredgade. For materialerne kommer kun ind på pladsen i takt med, at de skal bruges. Og hvis de bliver leveret før tid, så bliver de forsvarlige opbevaret på vores nærlager, indtil de skal bruges.


Logistikken har også betydning for håndværkerens tid på pladsen

Når der er styr på logistikken, så betyder det ikke kun noget for materialerne. Det betyder også noget for den effektive udnyttelse af håndværkernes tid på pladsen. Det er efterhånden et kendt tal i den danske byggebranche, at den gennemsnitlige medarbejdereffektivitet på byggepladsen er 33 pct. Det vil sige, at 1/3 af tiden bruger en håndværker at bygge og udføre sit fag. De øvrige 2/3 bliver brugt på bl.a. ventetid og håndtering af materialer. Ja, alene 18 pct. af tiden er blevet opgjort til alene at gå til at flytte på materialerne.


Sådan er billedet tegnet op baseret traditionelle byggeplader. Men når SiteHub leverer materialerne, når de skal bruges - og hvor de skal bruges - så er der ingen ventetid. Der går ikke tid til at flytte materialer eller lede efter dem. I Bredgade møder håndværkerne ind og går i gang med at bygge. For materialerne er allerede blevet båret ind - og nå jo, affaldet er taget med tilbage i samme ombæring.


Det betyder, at der er mærkbart flere effektive timer til rådighed blandt håndværkerne på pladsen. Det har igen betydning, at bygherren kan se et projekt, hvor effektiviteten er i top. Spild af tid og materialer er stort set elimineret ved at prioritere og fokusere på materialelogistikken.


Bæredygtig materialelogistik Så for at vende tilbage til det indledende spørgsmål: Hvorfor er materialelogistik bæredygtigt? Det er der tre væsentlige årsager til:

1) Den miljømæssige: Ressourcerne udnyttes optimalt og spild reduceres til et minimum. Det bidrager til at reducere affaldsmængden fra byggeriet, som alene i Danmark udgør op mod 41 pct. 2) Den økonomiske: Et effektivt materialeflow reducerede omkostninger til materialer, når spildet reduceres. Herudover understøtter materialelogistikken produktive medarbejdere, der kan bruge tiden på deres håndværk.

3) Den sociale: Materialelogistik til og fra byggepladsen reducerer påvirkningen af omgivelserne i form af gener fra støj og transport. Hertil kommer tilfredse håndværkere på pladsen, som bliver motiverede af at bruge tiden på de aspekter af arbejdet, som de synes er sjovt: nemlig at bygge fantastiske bygninger til fremtiden.


Og med omstændighederne i branchen i disse måneder og år, er der i den grad brug for, at vi tænker bæredygtighed ind på alle niveauer - også på byggepladsen.

0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page