top of page

Udkast til handlingsplan for cirkulær økonomi i byggeriet

Som det fremgår af regeringens udspil til national strategi for bæredygtigt byggeri (offentliggjort den 9. december 2020), anslås det, at byggeriets ressourcespild i selve udførelsesfasen udgør omkring 10 pct. af det samlede materialeforbrug.


Det betyder, at samlet set 10 procent af materialerne på pladsen enten bliver ødelagt pga. forkert opbevaring og anvendelse eller forsvinder pga. tyveri e.l. Nøjagtig estimering af forbruget af materialer i selve designfasen er en del af løsning, som allerede er fremhævet i udkast til handlingsplan, men det løser ikke udfordringen med ødelagte og forsvundne materialer på pladsen.


Det kræver derimod et særskilt fokus på de logistiske udfordringer på byggepladsen, så man i højere grad sikrer, at de rette materialer kommer frem i rette tid og dermed undgår opbevaring på selve pladsen. I tilfælde, hvor opbevaring ikke kan undgås skal der sikres optimale forhold for materialerne med henblik på at undgå spild. Nye teknologiske og digitale værktøjer kan være med til at skabe fremtidige løsninger, som kan reducere et nuværende spild i materialer.Høringsudkast_Handlingsplan for cirkulær
.
Download • 4.49MB

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page