top of page

Effektiv byggelogistik kan reducere udledningen fra transport til og fra byggepladsen med 50%

Nyt norsk studie konkluderer, at det er muligt at reducere udledningen fra transport til og fra byggepladsen med op til 50 procent. Det svarer til udledningen fra 340.000 personbiler om året - blot i Norge. Det kræver struktur, planlægning og en række simple og omkostningseffektive tilføjelser til byggelogistikken i dag.

Bellona Foundation og Solar Norge, der står bag det netop offentliggjorte studie, kommer med en række anbefalinger til, hvordan det er muligt at strømline og reducere transporten i byggeriet i Norge - anbefalinger, der har relevans over hele verden og bygger på en række forhold, som også gør sig gældende i Danmark.

Simple tiltag med stort potentiale

I dag er transport af byggematerialer præget af manglende planlægning, små leverancer - ofte bestilt samme dag til hastelevering, manglende kommunikation mellem bestiller og leverandør og manglende udnyttelse af kapaciteten på lastbilerne. Der er med andre ord potentiale for at indhente store besparelser ved at optimere processen.

Leverancerne til byggepladserne kan beskæres betragteligt ved hjælp af simple og omkostningseffektive tiltag. Anbefalingerne omfatter bl.a.

  • Tidsbegrænsning på leverancer (afgrænsede dage og tidsrum for levering på pladsen)

  • Logistik hubs udenfor byggepladsen, som kan agere buffer/lager og understøtte leverancer med fuld udnyttelse af kapaciteten

  • Fælles transportaftaler med flere leverandører

  • Præmiering af effektive og klimavenlige transportløsninger i offentlige udbud

Konkrete erfaringer fra UK Med mange byggepladser, som befinder sig i byområder, hvor der er stigende krav til tung trafik, er der god grund til at overveje mulighederne for at kunne reducere omfanget af transporter til byggepladsen. I England har man allerede gode erfaringer fra tidligere projekter. Resultaterne fra One Hyde Park, hvor man bl.a. tog udgangspunkt i en logistikløsning med et logistik hub, gav markante reduktioner i CO2-udledningen som følge af 66 procent færre transporter til og fra byggepladsen. I tillæg hertil lykkedes det endvidere at sikre rettidig leverance af materialer til byggepladsen, hvor ikke mindre end 100 procent af materialerne ankom til byggepladsen til tiden - i den rigtige mængde og tilstand.Potentiale taler for at udvide fokus

Den frivillige bæredygtighedsklasse stiller krav om opgørelse af transport af byggematerialer fra ‘jord til byggeplads’. Den netop indgåede politiske aftale om National strategi for bæredygtigt byggeri indeholder derudover et fokus på at understøtte udviklingen af den fossilfrie byggeplads, men desværre omfatter dette fokus kun transporten på selve byggepladsen og ikke transporten til og fra, selvom fordelene taler for at udvide fokus.

Logistik af materialer til og fra byggepladsen rummer store besparelsespotentialer for CO2-udledningen, hvis det bliver gjort rigtigt. Studiet fra Norge estimerer, at 1 procent af Norges samlede udledning af CO2 stammer fra transport til og fra byggepladser. Det samme billede gør sig gældende i Dammark. Det vil være et væsentligt indspil til at reducere byggeriets udledninger, som udgør 30 procent af Danmarks samlede CO2-aftryk.


Ud over markante klimamæssige fordele, vil en optimeret byggelogistik også have en signifikant betydning for omfanget af spild, affald og ikke mindst effektiviteten på byggepladsen. Læs mere i de kommende indlæg.


0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page