top of page

Bæredygtige løsninger søges

Opdateret: 20. apr. 2021

Samtaler med udførende i branchen afslører en bekymring for, om byggepladserne kan leve op til kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse allerede i 2023. Den mest pessimistiske prognose lyder, at under 10 pct. af byggepladserne bliver klar til at håndtere dokumentationskravene fra den frivillige bæredygtighedsklasse i 2023. Men netop nu er der gang i en række testprojekter, hvor der er mulighed for at samle erfaringer og læring på tværs ift. anvendelsen af bæredygtighedsklassen i praksis. Det er vigtigt. For der bliver brug for bæredygtige løsninger, når branchen skal honorere kravene om dokumentation på alt fra små enfamilieshuse til store erhvervsbyggerier.


Pres for data og dokumentation

Den bæredygtige dagsorden i byggeriet skaber et markant pres for at sikre data og dokumentation for byggeprocessen samt indholdet og kvaliteten af de færdige bygninger. Men spørgsmålet om dokumentation rammer ned i branche, hvor digital udveksling af data tit og ofte finder sted i form af en pdf-fil. Hertil kommer, at pdf-dokumenterne ikke befinder sig i samme database, men er spredt ud over mange hjemmesider og dermed skal fremsøges og hentes ned manuelt.


I den frivillige bæredygtighedsklasse bliver der stillet mange krav til de udførende om at registrere og dokumentere alt fra energiforbrug på pladsen og transport af materialer til og fra pladsen. Der skal eksempelvis ved færdigmelding af en bygning foreligge en komplet samling sikkerhedsdatablade for alle de materialer, hvor der er krav om sikkerhedsdatablad i kemikalie- og arbejdsmiljølovgivningen med flere. Dette selvfølgelig med henblik på at kunne dokumentere bygningens indhold af problematiske stoffer. Derudover skal listen af sikkerhedsdatablade suppleres en anvendelsesliste, som angiver, hvor i bygningen, at materialerne er blevet anvendt.Virkeligheden på pladsen

Det er krav, som skal sammenholdes med en virkelighed ude på byggepladsen, hvor det i dag er forbundet med store udfordringer at følge materialernes vej til deres endelige placering. Når distributøren læsser materialer af på pladsen, så følger sikkerhedsdatabladene ikke automatisk ind og registrerer sig ved ankomst. Og slet ikke med en reference til materialernes endelige destination i bygningen. Det betyder, at der er meget arbejde forbundet med at registrere materialerne, sikre dokumentation i form af de rigtige sikkerhedsdatablade og ikke mindst deres endelige placering i bygningen. Og hvis det ikke bliver gjort undervejs, så vil det næsten være en uoverskuelig opgave på bagkanten af et færdigt projekt.


Der er ingen håndværkere, som har valgt deres fag for at ende op som bogholdere på byggepladsen.

Digitale brødkrummer

Fraværet af digitale brødkrummer i byggeprocessen betyder, at det ikke i dag er muligt at følge materialerne fra producenten til den endelige placering i bygningen. Informationerne er ikke tilgængelige og systemerne taler ikke sammen på tværs. Derfor ender folkene på pladsen med at være bogholdere, som står med en utaknemmelig opgave i form af registrering og dokumentation på kryds og tværs af byggepladsen.


Der er ingen håndværkere, som har valgt deres fag for at ende op som bogholdere på byggepladsen. Det fører kun til demotiverede og utilfredse medarbejdere på sigt. Håndværkere skal gøre det, som de er bedst til; at bygge. Med 1/3 effektiv produktionstid på byggepladsen i dag, så er der behov for at gøre den procentdel højere – ikke mindre.


Sammenhæng mellem aktører og systemer

Branchen er derfor nødt til at finde smartere veje, som kan håndtere den fremtidige efterspørgsel efter dokumentation for det bæredygtige byggeri. Det kræver, at vi styrker de digitale processer, automatiserer registreringen og skaber sammenhæng mellem systemerne. Det er ikke noget, som vi kan løse hver for sig. For vi ligger alle inde med en del af løsningen.


Det kræver derfor, at vi arbejder sammen på tværs af værdikæden fra bygherre til producent. Og vigtigst af alt, så kræver det, at vi alle smøger ærmerne op og kommer i gang. For i 2023 er vi nemlig alle i samme båd.
0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page