top of page

Logistikanalyse

FORMÅL

Logistikanalysen har til formål at dykke ned i enten et specifikt projekt eller en klynge/portefølje af projekter og levere et “feasibility study” / vurdering fra SiteHub ift hvor kunden med fordel kan optimere sin byggepladslogistik med primært fokus på effektivitet og bæredygtighed i materialeflow til og fra byggepladsen.


Analysen kan stå alene, og således kan kunden efterfølgende vælge at bruge anbefalingerne i analysen uden videre engagement fra SiteHub’s side. Skulle kunden vælge at gå videre med konkret projekt-/portefølje samarbejde med SiteHub, modregnes 50% af udgiften til analysen i det efterfølgende arbejde.

 

VARIGHED

5 arbejdsdage fra SiteHub’s side

 

SITEHUB RESSOURCER

Senior projektchef/direktør fra SiteHub

 

KUNDENS RESSOURCER

  • Fremsendelse af materiale nævnt under Step 1

  • 2 møder af 1 times varighed (Dag 2 og Dag 4) - 1 møde af 1½ times varighed (Dag 5), hvor resultatet gennemgås

  • 20 min telefoninterview / fysisk interview af hver deltagende part, hvis projektets parter allerede er fastlagt

 

AGENDA

Logistik-, Teknologi- samt Organisationsanalyse

 

Analyse af projektet indeholder følgende:

  • Byggesagens/Byggesagernes udførelsesperiode – i prioriteret rækkefølge efter muligheder og begrænsninger

  • Byggesagens/Byggesagernes alternative udførelse – i prioriteret rækkefølge for at opnår bedste mulige flow/byggetakt

  • Logistikplan – overordnet – i forhold til ovenstående. Fælles Logistik ift trafik, affaldssortering, oprydning og muligvis kantine- samt mandskabsby

  • Logistik behov ift maskiner & Mandskab

  • Eventuelt stillingtagen ift tilladelser

  • Input ift eventuel integration af logistik i udbud og kontrakt

  • Teknologianalyse af alle deltagende parter, ift at identificere effektiviseringer via integrationer

 

OUTPUT

Rapport indeholdende ovenstående analyse, samt anbefalinger ift optimering af logistik- samt materiale-flow. Analysen vil ligeledes indeholde en overordnet beskrivelse af det IT-mæssige landskab på projektet, samt udpege mulige effektiviseringer ift integrationer af disse.


ØKONOMI

Fast pris: DKK 50.000,- ex moms ( 50% af dette refunderes, hvis kunden efterfølgende vælger at fortsætte med et samarbejde )

bottom of page