top of page
Anchor 1
Image from iOS_edited.png

Det mest bæredygtige er de timer og materialer, som vi ikke spilder!

SiteHub leverer bæredygtig byggepladslogistik.

Flere håndværkertimer. Mindre spild. Helt enkelt. 

15%

x7

41%

18%

33%

DATA

AF ALLE MATERIALER SPILDES

FLYTTES MATERIALER PÅ 

BYGGEPLADSEN

AF DANMARKS AFFALD STAMMER FRA BYGGERIET

HÅNDVÆRKERTID SPILDES PÅ MATERIALE-HÅNDTERING

ER DEN TID EN HÅNDVÆRKER BYGGER

FUNDAMENTET FOR BEDRE PROCESSER

CASES

Hvad siger kunderne?

logo-2.png

Materialer bestilles til en specifik placering på etagerne, og affald fjernes efterfølgende. Altsammen håndteret af SiteHub. Ingen tidsspild for håndværkerne, der kun skal koncentrere sig om at ordne materialer rettidigt og bygge

Jakob Jensen
projektleder
Wolff Svendsen A/S

MK logo hvid baggrund.jpg

Tak for samarbejdet til SiteHub - det fungerer super godt på byggepladsen i Bredgade i hjertet af København

Jesper Jensen
formand
Madsen & Kastberg A/S

solar-logo-small.webp

Vi har i byggebranchen i årevis set, hvordan dårlig byggepladslogistik var en stor del af problemet. Både i forhold til bæredygtighed, produktivitet og stemningen på byggepladsen. Forfriskende at se, når løsningen bare rammer plet. Godt gået Ulrik Branner og hele SiteHub teamet.

Hugo Dorph
Group CCO
Solar A/S

49808811_620230991747823_8239445250393767936_n.jpg

Med SiteHub som partner på projektet har vi opnået 10 pct. flere installatørtimer for samme lønsum - og  vi kan samtidig se en 10 pct. reduktion i spild og svind på pladsen.

Adam Sjur Sinding
projektassistent
ENCO A/S - EL

SERVICES TIL BYGGEPLADSEN

Hvad er SiteHub

Image from iOS_edited.jpg

LOGISTIK

MATERIALE- OG AFFALDSLOGISTIK
(INBOUND & OUTBOUND FLOWS)


Logistikansvarlig på byggepladsen. 

SiteHub sikrer, at materialer er til stede, HVOR de skal bruges, og NÅR de skal bruges. 

SiteHub tilbyder en samlet affaldsløsning og varetager samt optimerer affaldshåndteringen på byggepladsen og frem til bortskaffelse.

I tillæg hertil tilbyder SiteHub følgende services på byggepladsen:
 
- Udpakning
- Rengøring
- Målbart øget genbrug
- Returvarehåndtering


 

NÆRLAGER

FYSISKE NÆRLAGRE


Byggepladser i de større byer kæmper i stor grad med mangel på plads og opbevaringsmuligheder. Via nærlager sikrer SiteHub optimale opbevaringsforhold for dine materialer. 

Det giver ligeledes mulighed for større indkøb med løbende afkald - også hvis du har brug for at sikre leverancetidspunkter med køb i god tid. 

Herudover er der mulighed for at understøtte genbrug og videresalg af genbrugsmaterialer, hvor der er behov for opbevaring. 

SOFTWARE

SOFTWARE PLATFORM


SiteHub's platform gør det muligt at koordinere og registrere alle leverancer, transporter og materialer som kommer til og fra byggepladsen. 

Via integrationer sikres det, at projektet kan fortsætte i eksisterende systemer og samtidig leve op til de stigende krav til dokumentation og rapportering fra både den frivillige bæredygtighedsklasse og certificeringsordninger som DGNB og Svanemærket.

SiteHubs digitale platform og moduler

BOOKING

SiteHubs platform koordinerer logistik til og fra byggepladsen. Booking af leverancer til slutlokation. Kvalitetsdokumentation ved modtagelse. Platformen sikrer et effektivt materialeflow, hvilket reducerer transport, ventetid og fejlagtige leverancer.

INTEGRATIONER

SiteHubs integrationsplatform linker entreprenøren, transportøren og distributøren med byggepladsen.

DATA

SiteHub samler data i dashboards og leverer særskilte analyser på transport, CO2-udledninger, leverancer, materialer, lokationer, genbrug, affald m.v., herunder: 

1. Bæredygtighedsdata

2. As-built dokumentation

3. Baseline og tracking

4. Effektivitetsdata

5. CO2-opgørelse

6. ...

SiteHub Booking platform med overblik over leverancer til byggepladsen
Project - Book.png
toppng.com-the-mobile-view-iphone-frame-for-powerpoint-1458x2816.png
3Screens (1)_edited.jpg

AFFALDSLOGISTIK (OUTBOUND)

SiteHub leverer en samlet affaldsløsning. Vi leverer et detaljeret affaldsregnskab opdelt på de enkelte fraktioner, sikrer øget genbrugs- og genanvendelsen på byggepladsen og skaber øget indtægt fra rene affaldsfraktioner. 

I samarbejde med SiteHubs partnernetværk er vi stand til at levere reduceret affaldsvolumen på 15 - 40 procent.

Læs mere >

1646815897878.jpeg

UP / GENBRUG

SiteHub understøtter muligheden for at up-cycle og genbruge overskudsmaterialer ved digitalt at dokumentere og registrere materialerne med henblik på at kunne oprette disse til salg på de eksisterende online markedsplatforme. 

I kombination med de fysiske nærlagre bliver det muligt at sikre optimal opmagasinering af materialerne i forbindelse med et videresalg.

SiteHubs nærlager til opbevaring af nye eller genbrugte materialer
SiteHub digital registrering af genbrugte byggematerialer
Si
PLATFORM OG MODULER

Udvalgte projekter med SiteHub som partner

UDVALGTE PROJEKTER

CARLSBERG BYEN

ENTREPRISE:


Prototypeprojekt på fagentreprise i samarbejde med ENCO - på Züblins projekt i Carlsberg Byen, BA2.

SERVICES: 

Fuldt integreret digitalt afkald direkte mellem entreprenør, distributør og transportør - med materialelevering på 57 udvalgte lokationer på byggepladsen.

BREDGADE

ENTREPRISE:


Omfattende renovering af fredet ejendom i Bredgade - med SiteHub som integreret logistikentreprenør.

SERVICES: 

360-graders løsning, som omfatter al materialelogistik, indbæring, digital sporing, affaldsmåling, optimering af sortering og genanvendelse samt integration af distributører og entreprenører.

BREDGADE 45

ENTREPRISE:

 

Renovering af unik kontorejendom i indre København

 

SERVICES:

 

Samlet ansvar for materialelogistik og affaldshåndtering med integreret datafangst på alt, der ankommer og forlader pladsen.

Holmens Kanal 7

ENTREPRISE:

 

Renovering af fredet 5500m2 kontorejendom i indre København.

SERVICES: 

Samlet ansvar for materialelogistik og affaldshåndtering, med integreret datafangst på alt, der ankommer og forlader pladsen.

Grøns_Pakhus_København.jpg

SiteHub understøtter dokumentation til bæredygtigt byggeri

"Der er ingen håndværkere, der har valgt deres fag for at ende op som bogholdere på byggepladsen"

Nye klimakrav i bygningsreglementet, EU's Taksonomi, ESG-rapportering, DGNB-certificering, Svanemærket byggeri m.fl. Byggeriet bliver mødt med stigende krav om dokumentation fra mange sider. 

SiteHubs platform bidrager til en løbende håndtering og indsamling af data og dokumentation, kvalitetskontrol og løsninger omkring genbrug og genanvendelse, som kan bruges direkte til understøttelse af din DGNB-certificering eller din LCA-analyse i forbindelse med de kommende klimakrav i bygningsreglementet. 

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig på dit næste projekt!

Læs mere >

3Screens (1)_edited.jpg
DOKUMENTATION

SiteHub blog

I SiteHub er vi engagerede i branchen og tager aktivt del i byggeriets udvikling. I blog'en sætter vi særligt fokus på logistik og bæredygtighed, og du kan holde dig opdateret

gennem vores artikler i blog'en eller deltage i vores arrangementer og events. 

BLOG
VERDENSMÅL
Climate Change Banners

SiteHub støtter op om FN's Verdensmål

SDG8.gif

SiteHub bidrager ved at forbedre ressourceeffektiviteten i forbrug såvel som produktion. 

NicePng_united-nations-logo-png_1391810.png
SDG9.gif

SiteHub bidrager ved at udvikle bæredygtige, robuste og inkluderende infrastrukturer, herunder en opgradering af byggeriets infrastrukturer til at kunne håndtere bæredygtighed.

SDG11.gif

SiteHub bidrager til byer, som kæmper for at levere løsninger, der understøtter mindre transport, mindre affald og højere genanvendelse.

SDG12.gif

SiteHub baner vejen for metoder og produkter, der gør det muligt for virksomheder inden for byggeri at forbedre deres bæredygtighed.

SDG13.gif

SiteHub bidrager til at kunne reducere det samlede CO2-aftryk fra materialer og transport i byggeriet.

ABOUT

SiteHub udspringer af en stærk vision om at give kunderne byggepladser, der er sikre, bæredygtige og effektive.

Vi tager ansvaret for den kombinerede byggeplads- og materialelogistik via erfarne eksperter og software, der integrerer eksisterende teknologi med enkel analyse.

 

For os er det vigtigt at møde kunderne, hvor de er nu, og hjælpe dem med at overgå til en mere effektiv, renere og industriel drevet metode til at køre byggepladslogistik og derved øge produktiviteten og reducere materialespildet. 

SiteHub bygger på indsamlede data og erfaring fra hundredevis af byggeprojekter gennemført i regi af LetsBuild, som har været med til at tegne en konkret efterspørgsel efter et integreret materialeflow gennem hele forsyningskæden.

Teamet bag SiteHub besidder en kombination af dyb teknisk og kommerciel erfaring fra opbygningen af bl..a. et 130 mands teknologifirma til byggeriet med et globalt fokus (GenieBelt / letsBuild).

Om SiteHub

SiteHub håndterer den samlede proces for materialer og affald - og dokumenterer materialernes rejse fra vugge til vugge på byggepladsen

Partner Teamet

TEAM
88246385-JBN_ULRIK_BRANNER_00314_edited_

Ulrik Branner

Forretning & Strategi

Har en kommerciel baggrund og mere end 35 års erfaring med strategi, topledelse og etablering af virksomheder. 

Var CEO og senere bestyrelsesformand i GenieBelt /LetsBuild fra opstart til +130 fuldtidsansatte.

  • Grey LinkedIn Icon
Site-hub-44_sh_edited.jpg
Site-hub-34_sh.jpg
KE27 Kvadrat_edited.jpg

Klaus Engsig

Logistik


Har mere end 40 års erfaring fra supply chain management, logistik på byggepladsen, indkøb og ledelse.

Kommer med erfaring fra bl.a. Per Aarsleff, A.P. Møller Mærsk, MT Højgaard, NCC og IKEA. 

  • Grey LinkedIn Icon

Nikolaj Berntsen

Teknologi & R&D


Har en Ph.D. i fysik og besidder foruden en dyb teknisk forståelse mere end 20 års kommerciel erfaring både som CTO, konsulent og startup. 

Var co-founder og CTO i GenieBelt


 

Site-hub-29_sh_edited_edited.jpg

Frederik Krogsøe

BæredygtighedRådgivning

15 års erfaring med projektledelse- og kommunikation på en række store projekter relateret til byggeriet.
 
Har erfaring fra centraladministrationen og Dansk Industri med særligt fokus på klima og bæredygtighed i byggeriet. 
 

 

  • Grey LinkedIn Icon

Gari Nickson

Udførelse & Produkt


15 års erfaring fra byggeriet og ikke mindst opbygningen af SaaS-produkter til byggebranchen.

Var co-founder og CMO
i GenieBelt / LetsBuild

  • Grey LinkedIn Icon
Site-hub-46_sh.jpg

Kom i gang med en logistikanalyse af dit projekt

60 min.

Indledende møde med fokus på specifikt projekt / portefølje af projekter. 

1 uge
 

Logistikanalysen dykker ned i et eller flere projekter og munder ud i en rapport, hvor SiteHub kommer med anbefalinger   til indsatsområder ift. optimeret teknologi og logistik. 

360 graders logistikanalyse

MØDE

KOM I GANG

LOGISTIKanalyse

Den fulde analyse af større projekter eller virksomhedens projekt- / porteføljestrategi med henblik på at afdække prioriterede indsatsområder samt forventet afkast.

CONTACT
003_edited_edited.png

Kontakt SiteHub

Hvis du har brug for at komme i kontakt med os, stille

spørgsmål eller ønsker at booke et møde, så er du meget velkommen til at kontakte en af partnerne ovenfor eller ringe til os på tlf. 3065 4390 eller sende en mail på info@sitehub.dk

Adresse:

Jernbane Allé 45G, 3. sal

2720 Vanløse

CVR nr.:

41823194

Faktura sendes til:

faktura@sitehub.dk

bottom of page